Hz.Mevlana Mürşid-i Azam Es-Seyyid eş-Şeyh Abdullah el Hâşimî Efendimizin Türbe-i Saadetleri Yenilendi

Hz. Seyyid Abdullah el Hâşimî Efendimizin Türbe-i Saadetleri 88 sene sonra lutf-u keremleri ve himmetleri ile tamamlandı. Masrafları tamamen dergahımız tarafından karşılanmış olup, türbenin eski halinin kaldırılması esnasında ve yeni halinin montajında bizzat Şeyhimiz Kahraman er Rifâî nezaret etmişlerdir. Bütün dizaynı Efendimize ait olan türbe-i şerif hakkındaki resimler ve basında çıkan yazı ve video linkleri aşağıdadır. Pdf Dosyasında, Türbenin şebeke kısmına asılan Hazret hakkındaki hulasa malumat ile, şahidesine nakş olmuş yazıları bulabilirsiniz.

Türbeyi yaptırdığımızı gören Sivas Belediyesi de, türbe dışındaki kalan sahanın düzenlemesini üstlenmiş ve çalışmalarına devam etmektedir. Hazreti Seyyid Hâşimî Efendimize hiçbir şekilde layık olmamakla beraber bu perişan hizmetimizi kabul buyurmalarını niyaz ile, böyle bir hizmetde biz kıtmirlerini istihdam buyurmalarından dolayı âlî teveccühlerine hamd ve şükr ederiz. Himmet ve himâyelerinin cümle ihvanımız ve Pirdeşlerimiz ve biz kıtmirleri üzerinde daim olmasını, Bab-ı âlilerinden dileniriz.  

Restorasyon hakkında kıymetli bilgi ve tavsiyelerini bizden esirgemeyen Muhterem Safiyüddin Eşrefoğlu Beyefendi'ye minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz.

Eyvallah Hû

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRBE-i ŞERİF'deki YAZILAR

Levha

Sahide

 

YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ BASINDA HZ.HÂŞİMÎ TÜRBESİ:

Sivas - Arap Şeyh Türbesi Şehre Kazandırılıyor

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Arap Şeyh Türbesi çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Belediye Ba
şkanı Doğan Ürgüp, “Cumhuriyet tarihi, ondan önceki tarihimiz ve inanç tarihimiz açısından burada çok önemli bir zatın üstü kulübeyle örtülmüş bir türbesi vardı. Bu zat Sivas’tan Arap Şeyh olarak bilinen gerçek isminin ise Es-seyyid Abdullah Haşimi El Mekki Hazretleri olan, Peygamber Efendimizin mezheplerinden ehlibeytlerinden bir zatı muhteremdir” dedi.

Başkan Ürgüp, “Cumhuriyetin kuruluşunda Sivas’ta Atatürk’e ev sahipliği yapmış gerçek bir ilim ve maneviyat adamı olan bu zatı muhteremin türbesini sevenlerinin desteğiyle birlikte yapım aşamasına getirdik. 20. yüzyılın başları ve 19. yüzyılın sonlarındaki Osmanlı Mezar mimarisini andıran bu dizaynı Kahraman Özkök Bey ve Gürkan Boğazlıyan Bey düzenledi. Etrafını ve çevre düzenlemesini de Sivas Belediyesi yaparak Sivas’ımıza manevi açıdan önemli olan bu mekanı kazandırdık. Kahraman Bey’e, Gürkan Bey’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ürgüp, “İnşallah Sivas halkı bundan sonraki süreçte Arap Şeyh Hazretlerini biraz daha yakinen tanıyacaktır” dedi. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, “Tarihimizi ve geçmişimizi bilmek durumundayız. Geçmişimizi bilmediğimiz takdirde gelecekle ilgili tasavvurlarımızın eksik olması muhtemeldir” dedi.

Başkan Ürgüp, Arap Şeyhi gibi nice ululara sahip çıkan bir Sivas halkı da bu manada çok önemlidir. Sivas halkından aldığımız güç ve destekle biz bunları yapmaya gayret ediyor basının gösterdiği yakın ilgi ve alakaya da teşekkür ediyorum” dedi.

Arap Şeyh Türbesi Proje uygulamalarında çalışmaları organize eden Gürkan Boğazlıyan ise her türlü anlayış ve kolaylığı sağlayan Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp’e teşekkür etti. Türbeyi yaptıran türbenin manevi devamı olan İstanbul’da yaşayan Kahraman Özkök beyin bizzat tasarım ve çizimleri hatta türbenin üzerinde görünen işlemeleri bizzat kendisinin mermere çizerek gerçekleştirdiğini söyledi.