15 Ocak, 2017, Cumartesi günü, Seyyid Mehmed Şemseddîn el Kâdirî el Âhî Hazretleri Dergâh-ı Şerifi, türbe kısmı ihyası tamamlandı.